Userturn fokuserer udelukkende på salg via nettet, og herunder det at få det mest optimale ud af sine online investeringer. Med fokus på salgsoptimering og online markedsføring, skabes løsninger med effekt og ikke mindst målbare resultater. Der arbejdes både med opbygning og optimering af løsninger, samt egne aktive projekter.

Vi er ikke eksperter i teknik, men ved hvad der virker og hvad der skal til for at skabe resultater. Hvad end du ønsker hjælp til at tage de rette valg fra start, eller udnytte det eksisternde potentiale optimalt, er der med sikkerhed noget at tage fat i.

Salgsoptimering

Det vigtigste ved e-handel er salget. Med fokus på de værdiskabende handlinger, er det derfor vigtigt at en løsning opbygges ud fra det rette udtryk og det ønskede formål. Efter udarbejdelse af online succeskriterier og opbygning af kendskab til målgruppen, kan der optimeres og skabes en opsætning som giver det bedst mulige resultat. Dette er en af de væsentlige ting for at få mest muligt ud af din indkøbte trafik. En optimering af salget kommer bredt omkring alle aspekter af en online forretning, da hver kontakt du har med kunden er et muligt frafald. Det handler om at servere det den besøgende vil have - når den besøgende vil have den.

Online markedsføring

Det er ikke nok at have den perfekt optimerede løsning - det kræver trafik for at skabe salg. Der findes et hav af kanaler indenfor markedsføring på nettet, og det handler om meget mere end at være tilstede. Optimering af markedsføringen kan være det vigtigste skridt mod en sundere forretning, hvor der fokuseres og optimeres på værdiskabende kanaler frem for blot en tilstedeværelse.

Kontakt Userturn


Informationer

Userturn ApS
Nørregade 5
DK-7400 Herning

Telefon: 70 70 10 60
E-mail: info@userturn.dk
Cvr-nr.: DK35242546 / DK31558565